publicació Modificació del termini de sol·licitud de reducció de 2 hores lectives per als majors de 60 anys

RESOLUCIÓ EDU/2369/2024, de 27 de juny, per la qual es modifica la Resolució EDU/2126/2024, d’11 de juny, sobre el procediment de reducció de dues hores lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui 60 o més anys per al curs 2024-2025.

Les persones interessades a acollir-se a aquesta reducció de l’horari setmanal han de presentar una sol·licitud mitjançant el portal ATRI, adreçada a la direcció del centre, no més tard del 5 de juliol de 2024.

Feu un comentari