‘Quan la impotència es barreja amb la covardia, la passivitat i la incompetència’, per Josep Asensio

El que em sobta (i m’indigna alhora), és la inoperància de les autoritats educatives, tan municipals, autonòmiques, com de les pròpies escoles i instituts davant un episodi que ha fet superar els 30 graus a les aules pràcticament a tot Catalunya. Malgrat l’existència d’un protocol d’actuació en cas de temperatures extremes, la burocràcia és tan gran, que impedeix prendre mesures immediates si aquestes no venen des de dalt. I és clar, si s’han de prendre les temperatures de diverses hores i dies, s’han de comunicar a la inspecció, aquesta ha de respondre i donar alguna mena de solució, l’onada de calor ja ha acabat. De fet, les direccions dels centres educatius han d’adoptar mesures organitzatives, humanes i econòmiques per afrontar els efectes que provoquen aquestes temperatures tan elevades garantint la seguretat i la salut de tot el col·lectiu, tal com especifica l’article 21 de la llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Llegir article complet

Feu un comentari