REDUCCIÓ DE JORNADA MAJORS DE 55 ANYS I 60 ANYS

Resolució sobre el procediment de reducció de 2 h lectives setmanals al centre per al personal funcionari docent que tingui més de 60 anys i la reducció de 2 h complementàries per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 59 anys a partir del curs 2024-25.

Continua lleguint

Feu un comentari