RESPOSTA SERVEIS JURÍDICS PAGAMENT ENDARRERIMENTS ESTADIS

Resposta dels serveis jurídics d’ASINPRE sobre la reclamació de les quantitats no pagades per la modificació del pagament dels estadis als 6 anys passant al pagament als 9 anys, que es basa en la Llei 5/2010, de 20 de març de mesures fiscals financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics:

Continua lleguint

Feu un comentari