VACANTS A LA a la INSPECCIÓ D’EDUCACIÓ modificació LLISTA PROVISI0NAL ADMESES I EXLOSES i nomenament comissió de selecció

Concurs de mèrits Inspecció d’Educació 2023: modificació de la llista provisional de persones admeses i excloses

Modificació de la llista provisional de persones aspirants admeses i excloses al concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya regulat per la RESOLUCIÓ EDU/3266/2023, de 22 de setembre

Termini per presentar reclamacions: 30 i 31 d’octubre de 2023.

EDICTE

Concurs de mèrits Inspecció d’Educació 2023: resolució de nomenament de la comissió de coordinació del procés de selecció.

EDICTE

Feu un comentari