VALORACIÓ PROVISIONAL DELS MÈRITS  CONCURS EXCEPCIONAL

Consulta la puntuació provisional

El tribunal farà públic el resultat de la valoració provisional dels teus mèrits, detallat per cada apartat i subapartat.

Disposes d’un termini de 10 dies hàbils a comptar des de l’endemà d’aquest publicació, per presentar reclamacions contra la valoració provisional de mèrits, a través de l’espai personal de l’aplicació.

El tribunal estimarà o desestimarà les reclamacions i s’incorporaran a l’espai personal de l’aplicació. Contra aquesta valoració pots interposar recurs d’alçada davant la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, en el termini d’un mes.

Com presentar una reclamació

Totes les reclamacions s’han de presentar en un únic tràmit, amb el botó “Tramita reclamació”. Per tant, abans de tramitar-la definitivament, assegura’t d’afegir la documentació justificativa a cadascun dels apartats que vols reclamar. Un cop presentada, no la pots modificar ni tampoc presentar-ne una de nova.

Per consultar el detall dels motius de no acceptació d’un mèrit o presentar la reclamació, entra a cadascun dels apartats: Formació acadèmica, Experiència docent, Superació d’oposicions i Formació permanent.

En presentar les reclamacions, has d’adjuntar obligatòriament la documentació justificativa que consideris necessària. Si es tracta d’un mèrit no acceptat, la documentació que adjuntis ha de justificar i acreditar els motius que t’hagi indicat el tribunal. Tot i que la informació dels mèrits provingui del teu expedient personal, s’ha de respondre als requeriments fets pel tribunal, tal com s’indiqui en cada cas.

Pots presentar les reclamacions que consideris oportunes contra els mèrits no acceptats o contra les puntuacions atorgades. Recorda que primer has de reclamar cada apartat independentment, abans de tramitar la reclamació definitivament.

És important que abans de presentar la reclamació, llegeixis les instruccions de l’Espai personal.

Com reclamar la no acceptació d’un mèrit

Experiència docent al·legada en un únic assentament

Nota de l’expedient acadèmic

Diploma d’estudis avançats (DEA) / suficiència investigadora

Titulacions universitàries de 1r i de 2n cicle

Titulacions de formació professional inicial

Accedeix a l’Espai personal (amb codi d’usuari GICAR)

Accedeix a l’Espai personal (amb certificat digital)

Feu un comentari